Zostawcie nas

Tadeusz Różewicz


   Zapomnijcie o nas
   o naszym pokoleniu
   żyjcie jak ludzie
   zapomnijcie o nas

   my zazdrościliśmy
   roślinom i kamieniom
   zazdrościliśmy psom

   chciałbym być szczurem
   mówiłem wtedy do niej

   chciałabym nie być
   chciałabym zasnąć
   i zbudzić się po wojnie
   mówiła z zamkniętymi oczami

   zapomnijcie o nas
   nie pytajcie o naszą młodość
   zostawcie nas


Strona główna