Z okna na którymś piętrze ta aria Mozarta

Stanisław Barańczak


   Z okna na którymś piętrze ta aria Mozarta,
   kiedy szedłeś wzdłuż bloku. A w tej samej chwili
   waliły się i z gruzów wstawały mocarstwa.

   "Non so piu" - ten żar róż bez ciężaru, ten żart na
   śmierć i życie, pędzący za chmarą motyli
   anapest tętna. Właśnie ta aria Mozarta

   m i a ł a tu brzmieć, jak gdyby istniała gdzieś karta
   praw przechodnia spod bloku, której nie gwałcili
   ci inni my, ci z gruzów wznoszący mocarstwa -

   gwarancja, że choć jedna zasłona, nie zdarta
   do szczętu płyta, przetrwa; że zawsze uchyli
   jakieś okno czy wyrok ta aria Mozarta.

   Jak gdyby wszystkie dobra zdążyła ta martwa
   ręka niepoczytalnie zapisać nam, czyli
   kopczykom gruzów, z których wstawały mocarstwa,

   w których rosła, wbrew nim, na niczym nie oparta
   wiara, że to nie błąd, że nigdy się nie myli
   w oknie na którymś piętrze ta aria Mozarta.
   Waliły się i z gruzów wstawały mocarstwa.


Strona główna