Zmowa obojętnych (fragm.)

Bruno Jasieński (1901-1938)


   Nie bój się wrogów -
   w najgorszym razie mog± Cię zabić.
   Nie bój się przyjaciół -
   w najgorszym razie mog± Cię zdradzić.
   Strzeż się obojętnych -
   nie zabijaj± i nie zdradzaj±, ale za ich milcz±c± zgod±
   mord i zdrada istniej± na ¶wiecie.


Strona główna