Czwarty wymiar

Zygmunt Jan Rumel

   Czas jest osią przestrzeni
   przestrzeń szybuje czasem
   wykreśla czasu promieniem
   kształt - jak wieczności kompasem.

   Bryłę bez bryły okrężną
   a wszędzie jednako prostą
   w wymiarze swym czworoprężną
   z czasu przestrzeni wyrosłą.

   To jest zagadka wszechświata
   która w orbitach myśl drąży
   kosmos ujęty w kwadratach
   liczb - co za trwaniem swym dąży.

   (1941)

Strona główna