Warkoczyk

Tadeusz Różewicz


   Kiedy już wszystkie kobiety
   z transportu ogolono
   czterech robotników miotłami
   zrobionymi z lipy zamiatało
   i gromadziło włosy

   Pod czystymi szybami
   leżą sztywne włosy uduszonych
   w komorach gazowych
   w tych włosach są szpilki
   i kościane grzebienie

   Nie prześwietla ich światło
   nie rozdziela wiatr
   nie dotyka ich dłoń
   ani deszcz ani usta

   W wielkich skrzyniach
   kłębią się suche włosy
   uduszonych
   i szary warkoczyk
   mysi ogonek ze wstążeczką
   za który pociągają w szkole
   niegrzeczni chłopcy


Strona główna