Ukochanej

Tadeusz Gajcy

   Gdzie zgięty domem grajek smyczkiem
   spod palców wartkich toczy ziemię
   i niebo wielkie, nas malutkich,
   uliczne drzewo szumi zwięźle.

   Jesteśmy tutaj wychyleni
   za każde słowo. Dłoń się zdarła
   już od głaskania szorstkich trumien
   i w oczach krzyż pozostał niemy.

   I tak prowadzi nas już do snu
   i tak nas uczy umierania
   piosnka, co spływa po piorunie.

   Nie zatrzymasz, nie usiłuj nawet.
   Będzie toczył nas grajek czy kosmos;
   dłoń za mała i serce za małe -
   jedna miłość przytuli miłością.

   Nam już dzisiaj ani łza, ni żal,
   tylko rękę milczącą uczyć
   jeszcze tkliwiej osypywać piach,
   jeszcze mocniej nad krzyżami nucić.

   Nam już tylko milcząco rosnąć
   i pod iskrą śmiertelną stać,
   gdy zawodzi, gdy tuli nas do snu
   niebem grzmiącym i ziemią gorzką
   wychylony w przerażenie świat.

   Tą uliczką przywaloną głosem
   smutnych skrzypiec i tramwaju dzwonkiem
   nie powróci do nas prężna wiosna,
   a z nią uśmiech i słowo miłosne.

   Stać będziemy pod ulicznym drzewem,
   kiedy salwa znajoma nam porwie
   pamięć dobrą o pogodnym niebie,
   w którym nikły się jąkał skowronek.

   Nam już teraz pod tym szumem zostać
   słów nie szukać, wargę mocno zaciąć
   i nas człowiek pożegna z miłością,
   jak witamy się co dzień z rozpaczą.


Strona główna