* * * (Ty jesteś moją żoną...)

Julian Tuwim

   Ty jesteś moją żoną, to we krwi mojej tłucze
   Popłochem, szczęściem, strachem, radością i wyskokiem!
   Zamieram i wybucham, tryumfem wrę i huczę,
   I płynę w dal obłokiem, i pędzę w dal potokiem.

   I myślę, i wspominam, i przypominam sobie,
   I modlę się, i płaczę, i ludziom ściskam dłonie,
   I śmieję się do siebie, i nie wiem sam, co robię,
   I ze wzruszeniem mówię: ja z żoną, żona, żonie...

   Błękitno-złota moja! Wiosenna i jesienna!
   Ty, co dzień po raz pierwszy ujrzana i kochana!
   Spójrz, proszę, w oczy moje; ta sama moc niezmienna,
   ta moc, co jeno rzuca w pokorze na kolana!


Strona główna