Piękna jest Warszawa

Maria Terlikowska


   Piękna jest Warszawa
   przy zimowym słonku,
   rozdzwoniona dĽwiękiem
   tramwajowych dzwonków.

   Piękna jest Warszawa
   o zimowym zmierzchu,
   srebrnobiałym ¶niegiem
   przyprószona z wierzchu.

   Piękna jest Warszawa
   zim±, wiosn±, w lecie -
   najpiękniejsza w Polsce
   najpiękniejsza w ¶wiecie.


Strona główna