Szkoda!

Adam Asnyk

   Szkoda kwiatów, które więdną
   w ustroni,
   I nikt nie zna ich barw świeżych
   I woni.

   Szkoda pereł, które leżą
   W mórz toni;
   Szkoda uczuć, które młodość
   Roztrwoni.

   Szkoda marzeń, co się w ciemność
   Rozproszą.
   Szkoda ofiar, które nie są
   Rozkoszą.

   Szkoda pragnień, co nie mogą
   Wybuchać.
   Szkoda piosnek, których nie ma
   Kto słuchać.

   Szkoda męstwa, gdy nie przyjdzie
   Do starcia,
   I serc szkoda, co nie mają
   Oparcia.


Strona główna