Sprężyna

Anna Świrszczyńska


   Największe szczęście, które mi dajesz,
   to szczęście, że cię nie kocham.
   Wolność.
   Wygrzewam się przy tobie
   w cieple tej wolności
   łagodna
   łagodnością siły.
   Czuła,
   czujna jak sprężyna.

   W każdym moim przytuleniu
   jest gotowość odejścia.
   Jak w ciele lekkoatlety
   przyszły skok.


Strona główna