Puste miejsca

Krzysztof Ćwikliński

   Puste miejsce po tobie, puste miejsce po mnie,
   Dwa małe, puste miejsca po małych istnieniach,
   Tak bardzo zapomniane, jak tylko zapomnieć,
   Można dwa puste miejsca całkiem bez znaczenia...

   Już prawie niewidoczne, zagubione w próżni
   Dwa małe, puste miejsca obojętne sobie,
   Lecz podobne do siebie tak, że nie odróżnisz,
   Które miejsce jest po mnie, a które po tobie...


Strona główna