Przykazania domowe*

Maria Rodziewiczówna


Hruszowa - dwór Rodziewiczów. Widok od strony ogrodu (przed 1939 r.).

  1. Czcij i zachowaj ciszę, pogodę i spokój domu tego.
  2. Będziesz stale zajęty pracą według twoich sił, zdolności i zamiłowań.
  3. Nie będziesz śmiecił i czynił bałaganu ani zamieszania domowego porządku.
  4. Pamiętaj abyś nie ranił myślą ni ust mową o złem, marności i głupstwie.
  5. Nie będziesz opowiadał, szczególnie przy posiłkach, o chorobie, kalectwie, kryminałach i smutkach.
  6. Nie będziesz się gniewał ani podnosił głosu, z wyjątkiem śmiechu i śpiewu.
  7. Nie będziesz zatruwał powietrza złym i kwaśnym humorem.
  8. Nie wnoś do domu twego szatańskiej czci pieniądza i przekleństwa jego spraw.
  9. Zachowaj przyjacielstwo dla Bożych stworzeń, dla domowników przyjętych, jak - psy, ptaki, koty.
  10. Nie okazuj trwogi a znoś ze spokojem dopust Boży, jako głód i chłód, biedę i chorobę.

  * "Przykazania domowe" pisarka umieściła na honorowym miejscu swego domu - dworu w Hruszowej koło Kobrynia (dzisiejsza Białoruś).


Strona główna