Gdy rodzimy się poetami

Joanna Kulmowa


   Gdy rodzimy się poetami
   fale ciszy płyną nad nami:
   cichnie świat poetom łaskawy
   czułością drzew i trawy
   przejrzystością mrukliwych potoków
   milczeniem obłoku
   żeby niesłyszalnie płynął czas
   obietnicą słów
   która jest w nas.


Strona główna