Podziękowanie

Wisława Szymborska


   Wiele zawdzięczam
   tym, których nie kocham.

   Ulgę, z jaką się godzę,
   że bliżsi są komu innemu.

   Radość, że nie ja jestem
   wilkiem ich owieczek.

   Pokój mi z nimi
   i wolność mi z nimi,
   a tego miłość ani dać nie może,
   ani brać nie potrafi.

   Nie czekam na nich
   od okna do drzwi.

   Cierpliwa
   prawie jak słoneczny zegar,
   wybaczam,
   miłość nie wybaczyłaby nigdy.

   Od spotkania do listu
   nie wieczność upływa,
   ale po prostu kilka dni albo tygodni.

   Podróże z nimi zawsze są udane,
   koncerty wysłuchane,
   katedry zwiedzone,
   krajobrazy wyraźne.

   A kiedy nas rozdziela
   siedem gór i rzek,
   są to góry i rzeki
   dobrze znane z mapy.

   Ich zasługą,
   jeżeli żyję w trzech wymiarach,
   w przestrzeni nielirycznej i nieretorycznej
   z prawdziwym, bo ruchomym horyzontem.

   Sami nie wiedzą,
   ile niosą w rękach pustych.
   "Nic im nie jestem winna" -
   powiedziałaby miłość
   na ten otwarty temat.


Strona główna