Pod stopy krzyża

Adam Asnyk

   Dużo cierpiałem lecz koniec się zbliża
   Z uspokojeniem po przebytej męce -
   Pójdę, o Chryste, do stóp twego krzyża
   Wyciągnąć znowu z utęsknieniem ręce
   I witać ciszę zachodzącej zorzy,
   Która mnie w prochu u stóp twych położy!

   Nie pomnę modlitw, com niegdyś ze skruchą
   Przy boku matki powtarzał niewinny
   Te utonęły w fali życia głucho,
   I odkąd w gruzy padł mój raj dziecinny,
   Odkąd mi zabrakło ojczyzny i domu,
   Nie otworzyłem mej duszy nikomu!

   Nawet przed Tobą, nie mogłem, o Panie,
   Wydobyć płaczu z mej piersi ściśniętej,
   Bo wzrok mój padał w bezdenne otchłanie,
   A tyś mi zniknął na krzyżu rozpięty,
   Spośród pokoleń rozrzuconych kości,
   Za ciemną chmurą krwi, łez i nicości

   Ręką ziemskiego dotknąłem się błota,
   Widziałem zbrodnie, nie widziałem kary,
   Oprócz boleści i nędzy żywota
   Nic nie znalazłem, i zbrakło mi wiary,
   I dalej w ciemność poszedłem z rozpaczą,
   Zazdroszcząc ludziom, co na grobach płaczą

   Widziałem trwogę i niemoc konania,
   Widziałem duchów hańbę i upadek -
   Lecz nie widziałem nigdzie zmartwychwstania,
   I próżnych męczeństw przerażony świadek,
   Patrząc na niebo, co nigdy nie dnieje,
   Straciwszy wiarę, straciłem nadzieję

   Kochałem jeszcze biedne ludzkie cienie,
   Które na stosach palą się i świecą,
   Myślałem bowiem, ze biegnąc w płomienie,
   Wiedzą przynajmniej, dlaczego tam lecą,
   I, że przyjmując każdy ból i ranę,
   W piersiach anielstwo noszą nieskalane.

   Lecz gdym obaczył, skąd tu wszystkie czyny
   Swój tajemniczy początek wywodzą;
   Skąd wyrastają ściekłe krwią wawrzyny,
   Gdzie upadają ci, co w niebo godzą,
   I gdy wnikając w serc zranionych ciemność,
   Za każdym bólem znalazłem nikczemność,

   Natenczas miłość stała się podobną
   Do nienawiści smutnej i posępnej,
   I przeklinałem tę rzeszę żałobną,
   I pogardzałem nimi - sam występny...
   I mścić się chciałem za gorycz zawodu,
   Żem nie mógł kochać jak dawniej za młodu.

   Tak więc w mej duszy zburzonym kościele
   Została straszna pustka i samotność,
   Sam jako nędzarz zostałem w popiele
   I własną badać zacząłem przewrotność,
   I wszystko w sobie znalazłem to samo,
   Co mi się zdało być u drugich plamą.

   Wszystkie pragnienia nędzne, brudne, liche,
   Co kłamią tylko pozór wyższej cnoty,
   Olbrzymią nicość i olbrzymią pychę
   Znalazłem na dnie swej własnej istoty,
   I tak swe serce rozpoznawszy chore,
   Straciłem w sobie ostatnią podporę.

   Lecz ta upadku właśnie ostateczność,
   Co mnie w bezdennej pogrążyła nocy,
   Dała, mi poznać wszechwładną konieczność
   Wyższej a razem nieskończonej mocy.
   I moja rozpacz szalona i trwoga
   Świadczyła jeszcze o potędze Boga.

   Na mojej piersi spoczywał schowany
   Maleńki krzyżyk ze słoniowej kości:
   Świadek młodzieńczej wiary nieskalanej,
   Dar macierzyńskiej najczystszej miłości,
   Co przetrwał wszystkie burze i szaleństwa
   Znakiem cichego, boskiego męczeństwa.

   Kiedy go teraz na piersi zbolałej
   Po latach tylu znalazłem niewierny,
   Tak mi się wydał znowu jasny, biały,
   Taki potężny i tak miłosierny,
   Że znów tęsknotą zadrżało mi łono
   Za tą postacią tyle uwielbioną!

   I powitałem światło wiecznie nowe
   Z tych jasnych ramion krzyża tryskające,
   I na skrwawione stopy Chrystusowe
   Tak samo lałem moje łzy gorące,
   Jak wówczas, kiedym poił serce młode,
   Patrząc na mistrza nadziemską pogodę.

   I znów słyszałem te boskie wyrazy:
   "Chodźcie tu do mnie wy, którzy cierpicie,
   Chodźcie tu do mnie leczyć ziemskie zmazy,
   We mnie jest spokój i we mnie jest życie,
   Nie plączcie próżno na świeżej ruinie,
   Wszystko przemija, prawda nie przeminie!"

   Więc posłuchałem słodkiego wezwania -
   I oto idę z mym sercem schorzałem,
   I pewny jestem twego zmiłowania,
   Bom wiele błądził, lecz wiele kochałem,
   I drogi życia przeszedłem cierniste...
   Więc Ty mnie teraz nie odepchniesz, Chryste!

9 listopada 1869 r.

Strona główna