Podróżnik książkowy

Jan Rak

   (...) Ja nie żaden uczony, szkoły nie widziałem,
   Tylko prosty czytelnik. Co ja zwędrowałem,
   Powiedzieć ni opisać - nie mam na to głowy,
   Jaki to kraj obszerny, ciekawy, książkowy.

   Mówi sobie niejeden: - Co mi tam z czytania?
   Pacierz umiem i pieśni, Boskie przykazania.
   To wszystko banialuki, co tam w książkach stoi,
   Czyż nie żyli bez pisma pradziadowie moi?

   Sam odpowiem: - nieprawda! - podróżnik książkowy.
   Czytaj książki i pisma, badaj, bierz do głowy,
   Książki czytać rozumne, rozbierać i badać,
   Doświadczać i próbować, innym opowiadać. -

   Książki to są najlepsi twoi przyjaciele,
   Nie wyśmieją, nie zdradzą, a nauczą wiele.


Strona główna