Pociecho moja ty, książeczko...

Stanisław Wyspiański

   Pociecho moja ty, książeczko,
   pociecho smutna;
   nad małą siedzę schylon rzeczką,
   z wód igrające falą dziecko,
   żal zmroku skrada się zdradziecko
   nad łąkę, rzeczkę, nad mój strumień,
   w duszącej mgle nieporozumień
   zapada noc okrutna.

   Pociecho moja, straszna nocy,
   Pociecho smutna;
   nad wielką siedzę schylon rzeką,
   wód pędem chyżym fale cieką,
   wiary potęga rośnie w mocy,
   nad rzeką, łąką, nad polami,
   nad borów rzeszą, nad mrokami
   noc gaśnie w zorzach,
   w świtach, błyskach,
   i słońce wstaje na przestworzach,
   słoneczna moc okrutna.

   Pociecho moja, dniu słoneczny,
   pociecho smutna;
   nad morza siedzę fal roztoczą,
   wiara nade mną w niebios kręgu,
   widzę te fale wód, jak biegą,
   we sprzęgu wałów, w brył rozprzęga
   w górę się piętrzą, w doły legą,
   jak nowe fale z nagła kroczą,
   a jedna dola im okrutna.

   Pociecho moja, księgi moje,
   schylony w karty księgi patrzę,
   od kart tych patrzę w wód rozwoje,
   z ksiąg karty rzucam w fale twoje,
   O morze, morze wód olbrzymie,
   a tylko fal powrotne rzuty,
   w czas wód rozgwaru, w wód skłębieniu,
   na brzeg rzucają, kędy siedzę,
   z ksiąg, co przepadły w zapomnieniu,
   wydarte z kart tych moje imię,
   nic więcej, tylko własne imię.
   Znikąd okrętu znikąd łodzi,
   a rośnie fala powodzi,
   ha! tam! - jest łódź! - tam - ktoś - przewodzi,
   tam, na dalekim kresie,
   o, bliżej, bliżej, już - fala go niesie,
   to nie powódź - to przypływ - wał bije,
   jęk skargi - ha! mordują - orkan wyje
   Gdzie łódź?! Czy fala schłonie ją okrutna?
   O księgo - oczy patrzą - w wód roztoczy,
   O księgo - serce - oczy,
   Pociecho smutna.


Strona główna