Pieni±dze...


   Pieni±dze:

   Mog± kupić wspaniały dom
   Ale nie kupi± bliskich Ci osób

   Mog± kupić łóżko
   Ale nie sen

   Mog± kupić zegarek
   Ale nie czas

   Mog± kupić ksi±żkę
   Ale nie wiedzę

   Mog± kupić pozycję
   Ale nie szacunek

   Mog± kupić lekarstwo
   Ale nie zdrowie

   Mog± kupić krew
   Ale nie życie...


Strona główna