* * * (Noc taka piękna...)

Bogusław Adamowicz

   Noc taka piękna!... Z błękitów patrzy gwiazd plejada,
   Fala gwarzy i błyska ponad tonią ciemną,
   Las śpi we mgle i przez sen cichą baśń powiada...
   Noc taka piękna!... Ach czemuż ty nie jesteś ze mną?...

   Tam, w ogrodzie dwie lilie zakochane rosną,
   Woń rozkoszna z kielichów pochylonych płynie...
   Tam, za rzeką, dwa głosy nucą pieśń miłosną,
   Tęskne echo po wodnej ściele się równinie...

   Pieśń zamilkła... Cyt... Słyszę plusk płynącej łodzi...
   Łódź przemknęła i znikła, w łódce - ludzi dwoje...
   Od szpaleru woń lilij rzewna mię dochodzi...
   Milczą brzegi, drżą gwiazdy, lśnią przejrzyste zdroje.

   Fala błyska i gaśnie... Lekki wietrzyk wzdycha,
   Las się budzi, szmer bieży w jego głąb tajemną...
   Wietrzyk ustał, szum zamilkł... Noc tak jasna, cicha,
   Noc tak błoga... Ach czemuż ty nie jesteś ze mną?!...


Strona główna