Moja chwila

Zygmunt Jan Rumel

   Tylko ten smutek który zna
   Moja piosenka - no i ja.

   Te kilka bladych błahych słów
   Co księżycowi kradły nów.

   I jeszcze sen i jeszcze płacz
   I walet kier - bladziutki gracz.

   I malowanych dzbanów dno
   Co polewaną glinę gną.

   I tylko chwila - chwila ta
   Którą piosenka zna - i ja...

   (1940)

Strona główna