Mijanie się, przemijanie, trwanie...

Józef Baran


   mijają wieki
   a one wciąż fruną
   i są dla nas stale te same

   zadzierając głowy
   niezmiennie mówimy na nie
   kawki, bociany, pszczoły
   nie próbując odróżnić
   kawkę od kawki
   bociana od bociana
   pszczołę od pszczoły

   i one dostrzegają w nas
   wciąż tego samego człowieka
   żyjącego teraz i przed stuleciami

   w tej gatunkowej perspektywie
   (może nie tak znów niedorzecznej)
   Mijając się a nie przemijając
   Istniejemy dla siebie
   Bezimiennie ale za to wiecznie


Strona główna