Małżeństwo

Anna Kamieńska


   Że tak im było dane
   zestarzeć się jak świątkom przy drodze
   tak samo spróchniali
   tak samo
   poorani mrozem i zawieją

   Że tak im dozwolono
   iść serce w serce
   biodro w biodro
   zmarszczka w zmarszczkę

   Że tak im darowano
   istnieć w sobie podwójnie
   i milczeć wzajemnie

   Że tak im dopuszczono
   by nawet w sen wchodzili razem
   on ją obejmował na poduszce
   by o kamień snu nie zraniła stopy

   Że tak ich wysłuchano
   aby to on
   czerwone jabłko niósł jej do szpitala
   i ukląkł w jej ostatniej łzie


Strona główna