Limba

Adam Asnyk

   Wysoko na skały zrębie
   Limba iglastą koronę
   Nad ciemne zwiesiła głębie,
   Gdzie lecą wody spienione.

   Samotna rośnie na skale,
   Prawie ostatnia już z rodu,
   I nie dba, że wrzące fale
   Skałę podmyły od spodu.

   Z godności pełną żałobą
   Chyli się ponad urwisko
   I widzi w dole pod sobą
   Tłum świerków rosnących nisko.

   Te łatwo wschodzące karły,
   W ściśniętym krocząc szeregu,
   Z dawnych ją siedzib wyparły
   Do krain wiecznego śniegu.


Strona główna