Książka

Marian Piechal

   O książko, cudzie wszelkiej naturze przeciwny,
   kruche kartki papieru, powielone życiem -
   jakaż jest rola twoja, jakiż udział dziwny
   między dniem rzeczywistym a jego odbiciem!

   Nie drzewa z ziemi rosną, ale fortepiany
   o niezliczonej liczbie zielonych klawiszy.
   Obraz nierzeczywisty, ale pomyślany,
   trwający na twych kartach i słyszany w ciszy.

   Jak tu miarę odnaleźć, jak ton wybrać czysty
   z tego nieprzebranego urojeń przędziwa?
   Sen mnie trapi prawdziwy, lecz nierzeczywisty
   i jawa rzeczywista, ale nieprawdziwa.


Strona główna