Prof. Tadeusz Kotarbiński (1886-1981) - cytaty


 • Brak oporu utrwala przemoc, opór wzmaga jej surowość.
 • Bywają specjaliści od pilnowania własnych praw i cudzych obowiązków.
 • Chcesz być lewy - bądź prawy.
 • Dobrze mieć autostrady, ale smak nadają życiu dopiero ścieżki, którymi można sobie od nich odbiegać.
 • Dwa półgłówki nie tworzą całej głowy.
 • Filozofia przystosowana do chwili staje się chwilozofią.
 • Gość ma zwykle więcej czasu niż gospodarz.
 • Jeśli coś ma się nie udać - nie uda się na pewno.
 • Kłamstwem można niekiedy zajść daleko, ale nie można wrócić.
 • Kościół nie powinien rządzić nauką, skoro nauka nie rządzi Kościołem.
 • Lepiej nic nie mówić niż mówić o niczym.
 • Lub robić coś. Kochaj kogoś i nie bądź gałganem.
 • Maszerować noga w nogę nie jest bynajmniej tym samym, co iść ręka w rękę.
 • Miłość to dwie dusze w jednym ciele, przyjaźń - to jedna dusza w dwóch ciałach.
 • Młodym jest ten, kto wieczorem czuje się tak samo jak rano.
 • Muzyka to sztuka cieszenia się i smucenia bez powodu.
 • Naukowcy są od badania, literaci od gadania.
 • Niejeden marnuje czas dany mu do przeżycia, ponieważ martwi się, że ma tego czasu tak mało.
 • Nie powinieneś się mądrzyć, jeśli nie chcesz się wygłupić.
 • Polak, jak mu przyjdzie fantazja do głowy, może być całkiem porządnym człowiekiem.
 • Porządek trzeba robić, nieporządek robi się sam.
 • Przyjaciele na ogół pomagają żyć i przeszkadzają pracować.
 • Starcowi trudno odmłodnieć, zdziecinnieć łatwo.
 • Ten tylko odczuwa pustkę w życiu, kto ma pustkę w sobie.
 • Trzeba podważać wszystko, co się da podważyć, gdyż tylko w ten sposób można wykryć to, czego podważyć się nie da.
 • W obliczu ogromu zła na świecie, byłoby bluźnierstwem posądzać Boga o istnienie.

 • Tadeusz Kotarbiński (1886-1981) - polski filozof, logik i etyk, twórca etyki niezależnej, przedstawiciel szkoły lwowsko-warszawskiej, nauczyciel i pedagog.
  Ciekawostka: Tadeusz Kotarbiński był synem Miłosza Kotarbińskiego - malarza i Ewy Koskowskiej - pianistki. Uczęszczał do V Gimnazjum Rządowego (rosyjskojęzycznego), którego nie ukończył, gdyż tuż przed maturą został relegowany za udział w strajku w 1905 r. Maturę uzyskał rok później w prywatnym polskim Gimnazjum gen. Pawła Chrzanowskiego. Państwową maturę, wymaganą przez władze zaborcze, uzyskał eksternistycznie w 1907 r. w rosyjskim rządowym gimnazjum filologicznym w Parnawie (Estonia).


Strona główna