A kiedy przyjdzie...

Tadeusz Boy-Żeleński

   A kiedy przyjdzie godzina rozstania,
   Popatrzmy sobie w oczy długo, długo
   I bez jednego słowa pożegnania
   Idźmy - ja w jedną stronę, a ty w drugą.

   Bo taka nam już pisana jest dola,
   Że nigdy dla nas jutro się nie ziści,
   Wiecznie nam w poprzek stanie tajna Wola,
   Co tkliwość mieni w podmuch nienawiści.

   Najmilsza moja! Leć, kędy cię niesie
   Twych piórek zwiewność i krwi młodej tętno;
   Leć, kędy życia pieśń wzdyma i gnie się
   w rytmów tanecznych melodię namiętną;

   Leć, kędy Rozkosz wyciąga ramiona
   Po smutne serce człowieka tułacze,
   Co w jej śmiertelnym spazmie drży i kona,
   I wyje z bólu, i ze szczęścia płacze...

   Leć... ale pomnij: w pogody uśmiechu,
   W marzeń haszyszu i smutków żałobie,
   I w cnot dystynkcji, i w plugastwie grzechu
   To wiedz, najmilsza: ja jestem przy tobie.

   Oczyma na cię patrzę skupionemi,
   Jak na misterium ważne, groźne prawie,
   I co bądź czynisz biedna Córo Ziemi,
   Ja, brat twój starszy, ja ci błogosławię...

   Gdy będziesz cierpieć, ja ciebie pocieszę,
   A gdy się zbrukasz, wówczas wiedz, ty droga:
   Ja cię wysłucham i ja cię rozgrzeszę,
   Bo taką władzę mam daną od Boga.

   W twe dłonie wtulę twarz od tęsknot bladą,
   O twe kolana głowę oprę biedną,
   A ty mi daj bajaj, o Szeherezado,
   Twych cudnych nocy, ach, tysiąc i jedną...

   A kiedy przyjdzie godzina spotkania,
   Może w nas pamięć dawnych chwil poruszy
   I bez jednego słowa powitania
   Popatrzym sobie aż w samo dno duszy...


Strona główna