Jedni i drudzy

Adam Asnyk

   Są jedni, którzy wiecznie za czymś gonią,
   Za jakąś marą szczęścia nadpowietrzną,
   W próżnej gonitwie siły swoje trwonią,
   Lecz żyją walką serdeczną.

   I całą kolej złudzeń i zawodów
   Przechodzą razem z rozkoszą i trwogą,
   I wszystkie kwiaty zrywają z ogrodów,
   I depczą pod swoją nogą.

   Są inni, którzy płyną bez oporu
   Na fali życia unoszeni w ciemność,
   Niby spokojni i zimni z pozoru,
   Bo widzą walki daremność.

   Zrzekli się cierpień i szczęścia się zrzekli,
   Zgadując zdradę w każdym losu darze,
   Przed swoim sercem jednak nie uciekli,
   I własne serce ich karze!

   Gdy się spotkają gdzie w ostatniej chwili
   Jedni i drudzy przy otwartym grobie,
   Żałują, czemu inaczej nie żyli,
   Wzajemnie zazdroszczą sobie.

   10.IV.1872


Strona główna