* * * (Cóż tobie imię moje...)

Aleksander Puszkin

   Cóż tobie imię moje powie?
   Umrze jak smutny poszum fali,
   Co plu¶nie w brzeg i zmilknie w dali,
   jak noc± głuch± dĽwięk w d±browie,

   Skre¶lone w twoim imonniku,
   Zostawi martwy ¶lad, podobny
   Do hieroglifów płyt nagrobnych
   W niezrozumiałym języku.

   Cóż po nim? Pamięć jego zgłuszy
   Wir wzruszeń nowych i burzliwych
   I już nie wskrzesi w twojej duszy
   Uczuć niewinnych, wspomnień tkliwych.

   Lecz gdy ci będzie smutno - wspomnij,
   Wymów je szeptem jak niczyje
   I powiedz: kto¶ pamięta o mnie,
   Jest w ¶wiecie serce, w którym żyję.


Strona główna