Dla chleba

(tekst znany jako piosenka "Góralu, czy ci nie żal")

Michał Bałucki (1837-1901)


   Góralu, czy nie jest ci żal
   Odchodzić od stron ojczystych,
   ¦wierkowych lasów i hal
   I tych potoków srebrzystych?
   Góralu, czy nie jest ci żal?!

   A góral na lasy spoziera
   I łzy rękawem ociera,
   I rzekł: "Ha, darmo, kiej trzeba
   Dla chleba, panie dla chleba!"

   Góralu, wróć się do hal,
   W chacie zostali ojcowie,
   Gdy od nich pójdziesz w dal
   Co z nimi stanie się - kto wie?
   Czyż ci tych starych nie żal?

   A góral jak dziecko płacze:
   "Oj, może już ich nie zobaczę,
   Ha, darmo, paniczu, kiej trzeba
   Dla chleba panie, dla chleba!"

   Góralu, nie odchodĽ, oj nie!
   Na wzgórku, u Męki Boskiej
   Tam płacze dziewcze twe -
   Uschnie z tęsknoty i troski,
   Gdy pójdziesz! Nie odchodĽ, nie! -

   On głowę zwiesił i wzdycha:
   "Oj, dolaż moja - rzekł z cicha -
   I dziewkę porzucić trzeba
   Dla chleba, panie dla chleba!"

   I poszedł z grabkami, z kos±,
   W guńce starganej i boso,
   Precz poszedł w doliny - w dal,
   Góralu, żal mi cię, żal!


   Góralu, czy ci nie żal

   (przerobiony wiersz Michała Bałuckiego, ¶piewany jako piosenka)

   Góralu, czy ci nie żal
   Odchodzić od stron ojczystych,
   ¦wierkowych lasów i hal
   I tych potoków srebrzystych?
   Góralu, czy ci nie żal,
   Góralu, wracaj do hal!

   A góral na góry spoziera
   I łzy rękawem ociera,
   Bo góry porzucić trzeba,
   Dla chleba, panie dla chleba.

    Góralu, czy ci nie żal ...

   Góralu, wróć się do hal,
   W chatach zostali ojcowie;
   Gdy pójdziesz od nich hen w dal
   Cóż z nimi będzie, kto powie?

    Góralu, czy ci nie żal ...

   A góral jak dziecko płacze:
   Może już ich nie zobaczę;
   I starych porzucić trzeba,
   Dla chleba, panie, dla chleba.

    Góralu, czy ci nie żal ...

   Góralu, żal mi cię, żal!
   I poszedł z grabkami, z kos±,
   I poszedł z gór swoich w dal,
   W guńce starganej szedł boso.

    Góralu, czy ci nie żal ...

   Lecz zanim li¶ć opadł z drzew,
   Powraca góral do chaty,
   Na ustach wesoły ¶piew,
   Trzos w rękach niesie bogaty.

    Góralu, czy ci nie żal...

Strona główna