Jak cię kocham?

Elizabeth Barrett Browning


   Jak cię kocham? Poczekaj - wszystko ci wyłożę.
   Kocham do dna, po brzegi, do samego szczytu
   Przestrzeni, w której dusza szuka krańców Bytu
   I Łaski idealnej, ginąc w tym przestworze.
   Kocham cię tak przyziemnie, jak tylko zejść może
   Głód; przy świeczce i w słońcu, gdy sięga zenitu;
   Tak śmiało i tak czysto, jak ktoś, kto, Zaszczytu
   Nie pragnąc, broni Zasad wspartych na honorze.
   Kocham cię całym żarem, który niosłam w piersi
   Przez mrok smutków; dziecinną wiarą wbrew niedoli;
   Miłością, jaką we mnie niegdyś tylko święci
   Budzili - kocham wszystkim, co cieszy i boli,
   Tchem, łzą, uśmiechem, życiem! - a gdy Bóg pozwoli,
   Będę cię nawet mocniej kochała po śmierci.

   Przełożył Stanisław Barańczak.


Strona główna