Dobry dzień

Jerzy Ludas


   Tu dzień nie jest realny
   Kwitnący kiczowaty wschód
   Upodabnia się do nieznanej formy
   Piękno które tworzy ciszę
   Skrada się do grzechu
   Po długim zamyśleniu

   Nie jestem tu obcy
   Bywałem tu często
   Też w czasie długiej zimy
   Która cykała jak zegar
   I czułem się wtedy
   Jak oszukany chłopiec
   Bo nie ma nic gorszego
   Jak zagubienie myśli
   W chwili gdy zamienia się
   Śmiertelność w pamięć

   Przez chwilę jest spokój
   Droga jest niepewna
   Niewidoczna pod chmurami
   Światłocień i brzozowe powietrze
   Krajobraz malowany w pawie
   Wszystko jest prawdziwie podobne

   Tylko na południu
   Na olbrzymiej przestrzeni
   Żółty zaciek żałobny
   Długie wahadłowe cienie
   Jakby ktoś popychał księżyc


Strona główna