Do oddalonej

Johann Wolfgang Goethe

   A więc naprawdę już odeszłaś?
   Zniknęłaś, piękna, z moich dni?
   Twe każde słowo we mnie mieszka,
   Wciąż jeszcze w uszach moich brzmi.

   I jak wędrowiec wzrok o świcie
   Na próżno w przestwór nieba śle,
   Skowronka ujrzeć chcąc w błękicie,
   Co z dzwonną pieśnią nad nim mknie:

   Tak ja lękliwe oczy wznoszę
   Na pola, łąki, borów gąszcz
   I każdą pieśnią moją proszę:
   O, wróć, kochana, czekam wciąż!


Strona główna