Deszcze

Krzysztof Kamil Baczyński

   Deszcz jak siwe łodygi, szary szum
   a u okien smutek i konanie.
   Taki deszcz kochasz, taki szelest strun,
   deszcz - życiu zmiłowanie.

   Dalekie pociągi jeszcze jadą dalej
   bez ciebie. Cóż? Bez ciebie. Cóż?
   w ogrody wód, w jeziora żalu,
   w liście, w aleje szklanych róż.

   I czekasz jeszcze? Jeszcze czekasz?
   Deszcz jest jak litość - wszystko zetrze:
   i krew z bojowisk, i człowieka,
   i skamieniałe z trwóg powietrze.

   A ty u okien jeszcze marzysz,
   nagrobku smutny. Czasu napis
   spływa po mrocznej, głuchej twarzy,
   może to deszczem, może łzami.

   I to, że miłość, a nie taka,
   I to, że nie dość cios bolesny,
   a tylko ciemny jak krzyk ptaka,
   i to że płacz, a tak cielesny.

   I to, że winy niepowrotne,
   a jedna drugą coraz woła,
   i to, jakbyś u wrót kościoła
   widzenie miał jak sen samotne.

   I stojąc tak w szeleście szklanym,
   czuję, jak ląd odpływa w poszum.
   Odejdą wszyscy ukochani,
   po jednym wszyscy - krzyże niosąc,

   a jeszcze innych deszcz oddali,
   a jeszcze inni w mroku zginą,
   staną za szybą jak ze stali
   i nie doznani miną, miną.

   I przejdą deszcze, zetną deszcze,
   jak kosy ciche, i bolesne,
   i cień pokryje, cień omyje.

   A tak kochając, walcząc, prosząc
   stanę u źródeł - studni ciemnych,
   w groźnym milczeniu ręce wznosząc;
   jak pies pod pustym biczem głosu.

   Nie pokochany, nie zabity,
   nie napełniony, niedorzeczny,
   poczuję deszcz czy płacz serdeczny,

   Że wszystko Bogu nadaremno.
   Zostanę sam, ja sam i ciemność.
   I tylko krople, deszcze, deszcze
   coraz to cichsze, bezbolesne.


Strona główna