Dajcie mi tylko jednę ziemi milę...

Juliusz Słowacki

   Dajcie mi tylko jednę ziemi milę -
   Może, o bracia, za wiele zachciałem!
   Dajcie mi jedną bryłę - na tej bryle
   Jednego - duchem wolnego i ciałem,
   A ja wnet z siebie sprawię i pokażę,
   Że taki posąg - dwie będzie miał twarze.

   Dajcie mi gwiazdę mniejszą od miesiąca,
   Kometę złotym wiejącą szwadronem,
   Niechaj po lasach będzie latająca,
   A tylko święta jednym polskim zgonem,
   A ja wnet siły dobędę nieznane,
   Skrzydła wyrzucę - i wnet na niej stanę...

   O bracia moi! kiedy krzyżem leżę
   A proszę Boga o kraj, o człowieka -
   To mi się zdaje, że tętnią rycerze,
   A wróg z piorunem przed nimi ucieka...
   Chcę biec - lecz kiedy na blask gwiazd wynidę,
   Gwiazdy mię drwiące pytają, gdzie idę.

   O gwiazdy zimne, o świata szatany,
   Wasze imię wreszcie niedowiarstwo zwali...
   Już prawie jestem człowiek obłąkany,
   Ciągle powiadam, że kraj się już pali,
   I na świadectwo ciskam ognia zdroje -
   A to się pali tylko serce moje!...


Strona główna