Wszystkie chwyty dozwolone

Anna Świrszczyńska


   Chwytam się różnych rzeczy,
   śniegu, drzew, niepotrzebnych telefonów,
   czułości dziecka, wyjazdów,
   wierszy Różewicza,
   snu, jabłek, porannej gimnastyki,
   rozmów o błogich własnościach witamin,
   wystaw awangardowej sztuki,
   spacerów na kopiec Kościuszki, polityki,
   muzyki Pendereckiego,
   żywiołowych katastrof w obcych krajach,
   rozkoszy moralności i rozkoszy niemoralności,
   plotek, zimnego tuszu, zagranicznych żurnali,
   nauki włoskiego języka,
   sympatii dla psów, kalendarza.

   Chwytam się wszystkiego,
   żeby się nie zapaść
   w przepaść.


Strona główna