Bez granic

Adam Asnyk

   Potoki mają swe łoża -
   I mają granice morza
      Dla swojej fali -

   I góry, co toną w niebie,
   Mają kres dany dla siebie,
      Nie pójdą dalej!

   Lecz serce, serce człowieka,
   Wciąż w nieskończoność ucieka
   Przez łzy, tęsknoty, męczarnie
   I wierzy, że w swoim łonie
   Przestrzeń i wieczność pochłonie
      I niebo całe ogarnie.

   13.XII.1871


Strona główna